Analiza bezbjednosti saobraćaja na području opštine Foča

27.06.2017..
Saobraćajne nezgode predstavljaju značajan društveni, ekonomski i zdravstveni problem koji u značajnoj obimu opterećuju savremeno društvo i u velikoj meri utiču...

Ljutnja u vožnji u Republici Srbiji

11.06.2017..
Jedna od značajnijih karakteristika ličnosti čoveka u saobraćaju je pojava ljutnje u vožnji, koja ima za posledicu pojave različitih oblika nebezbednog...

PRIMENA GIS-A U PROSTORNO-VREMENSKOJ ANALIZI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA PEŠACIMA

10.06.2017..
Geografski informacioni sistem (GIS) je popularan alat za vizuelizaciju saobraćajnih nezgoda kao i za njihovu prostornu analizu. Prostorna analiza saobraćajnih nezgoda...

FAKTORI NAMERE PEŠAKA DA PRELAZE KOLOVOZ TOKOM CRVENOG PEŠAČKOG SIGNALA NA SEMAFORU

20.05.2015..
Ovo istraživanje ispituje uticaj različitih determinanti ponašanja pešaka na njihovu nameru da prelaze kolovoz za vreme crvenog pešačkog signala na semaforu....

Uticaj normi, stavova i navika na brzu vožnju u odabranim lokalnim samoupravama u Republici Srpskoj

20.05.2015..
Brza vožnja predstavlja jedan od najčešćih prekršaja u saobraćaju i ponašanje koje je povezano sa povećanim rizikom nastanka saobraćajnih nezgoda i...

NAJZNAČAJNIJI FAKTORI KOJI UTIČU NA NAMERU VOZAČA DA BRZO VOZE

21.09.2014..
Apstrakt: Brza vožnja prestavlja jedan od najznačajnijih problema bezbjednosti saobraćaja. Ona ne utiče samo na težinu saobraćajnih nezgoda, već je takođe...